RTV Brus

Dan Gorana u OŠ“J.J.Zmaj“

06. novembra
14:31 2018

Povodom Dana osnivanja Pokreta Gorana, jedne od najstarijih organizacija ovog tipa u zemlji, učenici sedmog razreda OŠ“J.J.Zmaj“ u Brusu organizovali su prezentaciju aktivnosti ove ekološke organizacije. Pored hektara zasađenih šuma, značajna aktivnost gorana iz Brusa, zasnivala se na podizanju zaštitnih pojaseva koji sprečavaju eroziju zemljišta. Kao posebna aktivnost razvijena je rasadnička proizvodnja u Zlatarima gde se godišnje proizvede nekoliko stotina sadnica četinara i lišćara, koje se besplatno dele zainterosavinm licima.

Iz iste rubrike