četvrtak, 1. oktobar 2020.

RTV Brus

Centar za socijalni rad – osvrt na proteklu godinu

18. januara
22:26 2018

Briga o socijalno ugroženom stanovništvu opštine Brus stalna je obaveza Centra za socijalni rad, isticu u osvrtu na proteklu godinu. U ovoj ustanovi ukazuje se izmedju ostalog na povećan broj korisnika jednokratne novčane pomoći, tudje nege i novčanog dodatka koji se isplaćuju iz budžeta lokalne samouprave. U Centru za socijalni rad zabeležen je i povećan broj slučajeva porodičnog nasilja.U protekloj godini podneta je 81 prijava porodičnog nasilja od kojih je 30 prihvaćeno, a reč je o 28 žrtava nasilja. Prema rečima psihologa Novaka Kovačevića, primećuje se da je prijavljivanje nasilja učestalije i da Centar prosečno godišnje registruje oko 30 žrtava porodičnog nasilja. Postoji interni tim sastavljen od stručnih saradnika za rad na problemu nasilja i detaljno se raspravlja o svakoj prijavi i donosi odluka o otvaranju predmeta. Centar za socijalni rad se trudi da pruži pomoć u skladu sa resursima kojima raspolaže. Ubuduće će i dalje raditi na savetovanju u cilju pružanja pomoći svojih korisnika.

Iz iste rubrike