utorak, 27. februar 2024.

RTV Brus

Adresa & Kontakti

Telefon: 037/38-25-062

Email: redakcija@rtvbrus.co.rs

Adresa: Bratislave Petrović 15, 37220  Brus, Srbija

Podaci za evidentiranje

Naziv: Radio-televizija Brus d.o.o

PIB: 101140940

Matični broj: 17214217

Šifra delatnosti: 6020

Napomena: RTV Brus nije obveznik PDV-a

Tekući račun: 205-228167-19 Komercijalna Banka