četvrtak, 9. februar 2023.

RTV Brus

Ponovljeni Javni uvid u Nacrt Izmena dela plana generalne regulacije za naselje Brzeće – Kopaoni

04. decembra
15:16 2020

Opštinsko veće opštine Brus, oglasilo je ponovljeni Javni uvid u Nacrt izmene dela plana generalne regulacije za naselje Brzeće-Kopaonik, celina 6 (zona skijališta) i dela celine 3 (centralna turistička zona Bela reka) do 15.12.2020. Materijal za javni uvid biće izložen svakog radnog dana od 7 do 15 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, Odsek za urbanizam i građevinarstvo (kancelarija br.7) kao i na internet stranici opštine Brus www.brus.rs i oglasnoj tabli donosioca plana.

Fizička i pravna lica primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu dostaviti tokom trajanja ponovljenog javnog uvida u pisanoj formi nosiocu izrade plana tj. Opštinskoj upravi opštine Brus, Odseku za urbanizam i građevinarstvo, ulica Kralja Petra Prvog broj 120, lično na pisarnici ili poštom zaključno sa 15. decembrom 2020. godine.

Javna sednica Komisije za planove za ponovljeni javni uvid biće održana po završetku ponovljenog javnog uvida u petak 25. decembra 2020. godine, sa početkom u 12 časova u zgradi Opštinske uprave opštine Brus, u maloj sali za sastanke, ulica Kralja Petra Prvog broj 120.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja ponovljenog javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Iz iste rubrike