RTV Brus

U bruskom Domu zdravlja zvanično pušten u rad novi rendgen aparat

08. marta
12:31 2021

U Domu zdravlja Brus zvanično je pušten u rad savremeni rendgen aparat marke Simens, vrednosti od oko 10 miliona dinara, što je ujedno i najveća investicija u nabavci opreme u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ističe direktorka dr Sonja Pavlović. Sredstva su dobijena na Javnom konkursu projekata Ministarstva pravde, prikupljena po osnovu oportuniteta tj. odlaganja kazni krivičnog gonjenja za 2020. godinu a javna nabavka sprovedena je preko Ministarstva zdravlja. Da bi se projekat realizovao u celini bilo je neophodno obezbediti dodatna sredstva, objašnjava dr Pavlović: za uređenje postojećeg prostora, demontažu starog rendgena koji je bio u upotrebi 33 godine i montažu novog kao i za nabavku dodatne opreme. “U ovome smo uspeli zahvaljujući pomoći lokalne samouprave na čelu sa predsednicom dr Valentinom Milosavljević, na čemu smo neizmerno zahvalni kao i Ministarstvu pravde i zdravlja i firmi “Beolaser” koja je donirala aparat za štampanje filmova”, naglašava direktorka bruskog Doma zdravlja. Puštanju u rad, objašnja dr Pavlović, prethodila je i propisana procedura – pribavljanje izveštaja o sigurnosti i programa zaštite od jonizujućih zračenja kao i izveštaja o kontroli rendgen aparata za snimanje od strane ovlašćenog pravnog lica za dozimetrijska merenja i kontrolu radne sredine. Nakon toga Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost izdao je rešenje kojim se odobrava korišćenje izvora zračenja tj. rendgen aparata. Dr Dragutin Radosavljević ukazuje na brojne prednosti novog aparata: doze zračenja su dva i više puta manje nego ranije, vreme pregleda i obrade slike je kraće, dobijena slika je kvalitetnija uz mogućnost obrade, troškovi su manji jer nema skupih postupaka razvijanja filmova a snimak se izdaje na CD-u, mogućnost detekcije kvara bez dolaska servisera i drugo. Sve ovo, prema njegovim rečima doprinosi povećanju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata, posebno u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Pored dr Radosavljevića, specijaliste radiologije, u Radiološkoj službi Doma zdravlja Brus radi Milijana Šaronjić, viši rendgen tehničar i Mimica Pavlović, medicinska sestra. “Reč je o vrhunskom sturčnom timu koji je, poput većine zaposlenih u Domu zdravlja pokazao nesebičan rad i zalaganje u borbi na sprečavanju i suzbijanju zrazne bolesti Covid 19, što zaslužuje sve pohvale i veliko poštovanje, zaključuje direktorka dr Sonja Pavlović.

Iz iste rubrike