petak, 21. januar 2022.

RTV Brus

Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
15. novembra
18:11 2018

Mesec novembar je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti, sa ciljem podizanja svesti stanovništva o štetnim efektima droga i mobilisanja celokupnog društva za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja.  U svetu oko 210 miliona ljudi koristi narkotike a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe droga. Prevencija zauzima primarno mjesto u borbi protiv narkomanije i drugih oblika zavisnosti. Iz tog razloga, preventivne aktivnosti  podrazumevaju i potpuniji razvoj društvene brige o deci i njihovom razvoju i socijalizaciji.

Iz iste rubrike