RTV Brus

Predškolska ustanova „Pahuljice” Brus

08. jula
10:51 2019

Predškolska ustanova «Pahuljice» Brus uključena je u aktivnosti projekta „PODRŠKA REFORMI SISTEMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U SRBIJI“. Aktivnosti ovog projekta, odvijaće se u 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije na: razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, unapređivanju zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje. EU finansira projekat sa oko 900.000 evra a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Iz iste rubrike