RTV Brus

5.Žene liderke Brusa

5.Žene liderke Brusa
25. avgusta
12:30 2023

Žene u odborničkim klupama SO Brus

U Rasinskom okrugu podaci su ohrabrujući jer su najodgovornije funkcije poverene ženama. U trenutnom sazivu bruske skupštine od 29 odbornika 10 su žene.

 


Vesna Petrović

Vesna Petrović rođena je 17.01.1963.godine. Nakon završene bruske Gimnazije diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Udata je i majka dvoje dece.

dr Vesna Petrović na sednici SO Brus

Zaposlena je  u Domu zdravlja  Brus, u  službi  za ZZOS sa službom HMP  kao izabrani lekar. Poslednjih 15 godina  obavlja  rukovodeću funkciju u službi za ZZOS .

„Motiv za bavljenje politiko želja da doprinesem poboljšanju zivotnog standarda, statusa i uslova zivota stanovništva na teritoriji opštine Brus, žena i starijih, posebno u udaljenim seoskim sredinama“.

 


Jasmina Antić

Jasmina Antić rođena je 08.04.1974. godine. Po zanimanju je ekonomista, sa završenom Višom poslovnom školom u Beogradu. Udata je i majka jednog deteta.

Jasmina Antić u odborničkoj klupi

„U vremenu rodne ravnopravnosti, razlike između žena i muškaraca se brišu kako u podeli poslova tako i u podeli odgovornosti. Zajedno smo odgovorni za sve uspehe ili neuspehe u društvu i pozvani da zajedno učestvujemo i svojim idejama doprinesemo ostvarivanju bolje budućnost za sve nas u lokalnoj zajednici. To je i bio motiv za bavljenje politikom i uključivanje u rad lokalnog parlamenta.

Sa dugogodišnjim iskustvom majke i preduzetnice, pokušavam da svojim idejama, kao odbornica podstaknem, ohrabrim i podržim žene na putu njihovog poslovnog uspeha. Na tom putu veoma je bitna materijalna i logistička pomoć države na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem“.

 


Danijela Milovanović Čikarić

Danijela Milovanović Čikarić rođena je 20.07.1975. godine. Doktor je medicine, udata, majka dve ćerke.

dr Danijela Čikarić sa sednice bruskog parlamenta 

„Moj motiv i  cilj  kao odbornika je da, svojim radom i znanjem, pomognem za bržem razvoju Opštine Brus.

 


Marjana Đokić

Marjana Đokić rođena je 19.05.1987. godine. Studirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.  Diplomirani je inženjer poljoprivrede za agroekonomiju. Udata je, majka jedne devojčice.

  • Marjana Đokić, odbornica u SO Brus

„Moj motiv za bavljenje politikom i ulazak u Skupštinu opštine Brus je velika želja da Brus postane lepše mesto za život naše dece“.

 


Svetlana Novčić

Svetlana Novčić rođena je 10.01.1962. godine. Zaposlena je kao medicinska sestra. Udata, majka dvoje dece.

Svetlana Novčić u odborničkoj klupi

„Motiv i cilj bavljenja politikom i angažovanja kao odbornice definisala bih na sledeći način:

Žene su entuzijasti i vrlo spremne da donesu mudre odluke. Žena voli da nemoguće pretvori u moguće. Žena je borac, bori se za svoju poziciju i mesto“!

 


 

 

 

Iz iste rubrike