RTV Brus

6.Žene liderke Brusa

6.Žene liderke Brusa
25. avgusta
12:30 2023

Dr Sonja Pavlovič, direktorka Doma zdravlja Brus

„Želja mi je da Dom zdravlja Brus bude među vodećim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, da raspolaže visokostručnim kadrom koji pružaju usluge visokog kvaliteta, na razuđenoj teritoriji opštine Brus koja pokriva površinu od 605km², sa velikim brojem staračkih i samačkih domaćinstava“.

Sonja (Budimir) Pavlović , rođena je 10 .02.1968.u Brusu. Zavrsila je Medicinski fakultet u Beogradu 1991.godine i stekla zvanje doktora medicine. nakon specijalizacije takođe u Beogradu ,u periodu 1998.-2003. godine stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva, sa brojnim edukacijama iz obrasti ultrazvucne dijagnistike abdomena ,male karlice i dojki, kolposkopije i citologije. Direktorka je Doma zdravlja Brus.

Tokom karijere dr Sonje Pavlović izdvaja se i dugogodisnje angazovanje u stručnom radu ustanove, prvobitno kao član Stručnog saveta, kasnije kao zamenik predsednika i predsednik Strucnog saveta ustanove, najvećeg savetodavnog tela direktora u strucnom radu ustanove.

dr Sonja Pavlović, direktorka Doma zdravlja 

„Želja mi je da Dom zdravlja Brus bude među vodećim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, da raspolaže visokostručnim kadrom koji pružaju usluge visokog kvaliteta, na razuđenoj teritoriji opštine Brus koja pokriva površinu od 605km², sa velikim brojem staračkih i samačkih domaćinstava“.

„Zalažem se za povećanje ljudskih resursa (broja zaposlenih koji se rapidno smanjivao prirodnim odlivom – odlaskom u penziju od 2008. do 2021.), za očuvanje i poboljšanje kvaliteta rada, stručnosti, ljudskosti. Kontinuirano radimo na nabavci savremene medicinske opreme koja doprinosi postavljanju tačnije dijagnoze, kvalitetnijem pregledu,  adekvatnom lečenju obolelih, zbrinjavanju hitnih stanja, trauma i rehabilitaciji pacijenata“.


 

Sa timom lekara Doma zdravlja Brus

„Zdravstvena ustanova, Dom zdravlja Brus sa stacionarom, ima najveći Akrediracioni status na period od 7 godina, a uskoro ulazi u ponovni postupak reakreditacije“.

Sa predsednicom opštine Brus na uručenju novog vozila za patronažnu službu

„Radim i kao izabrani lekar u Odseku za zdravstvenu zaštitu žena. U ustanovi i na terenu, organizujem preventivne i skrining preglede žena u terenskim ambulantama Kriva Reka i zdravstvnim stanicama, Blaževo i Razbojna, a to postižem u timskom radu sa babicom i sestrom na terenu, sve u cilju da naše žene budu zdrave, da mladi ostaju na svojim ognjištima, a i da se vrate nakon završetka školovanja“.

Krajnji cilj da natalitet raste, a mortalitet opada, da naš Brus ponovo postane idealno mesto za srećniji život sa  izgradnjom Bruske banje, obnavljanjem fabrika, asfaltiranjem puteva do najudaljenijih sela, razvojem poljoprivrede i stočarstva, razvojem turizma koristeći blizinu Kopaonika i druge prirodne resurse i bogatstva bruskog kraja“.

Dom zdravlja dobio je novo sanitesko vozilo

 


 

 

 

 

 

Iz iste rubrike