RTV Brus

8.Žene liderke Brusa

8.Žene liderke Brusa
25. avgusta
12:30 2023

Vesna Marinkovič, direktorka Srednje škole Brus

„Odgovornost koju sam preuzela na sebe stupanjem na mesto rukovodioca škole, bila je polazna osnova za neprekidno, brižljivo unapređivanje vaspitno-obrazovnog procesa i uslova sveukupnog rada škole“.

 

Sa proslave Dana Srednje škole Brus

Vesna Marinković rođena je u Brusu, 23.03.1969.godine. Završila je Filološki fakultet u Beogradu i stekla zvanje: profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću. Udata je i majka dvoje dece.


 

„U obrazovanju radim dvadeset i sedam godina. Kao apsolvent, radila sam u OŠ „Branko Radičević“ u Razbojni, školske 1993/1994.godine. Nakon završetka studija, od 1997. do 1999. godine radila sam u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Brus, u izdvojenom odeljenju u Batotu. Iskustvo koje sam stekla radeći u ovim seoskim školama podarilo mi je značajnu polaznu osnovu u pedagoško-metodičkom radu sa decom, ali i divne trenutke radosti, saradnje, uspeha i druženja sa mojim učenicima i kolegama“.

Na dodeli godišnjih nagrada

„Novi profesionalni izazov nastupio je 1999.godine, od januara meseca, kada počinjem sa radom u Gimnaziji u Brusu (u to vreme izdvojeno odeljenje kruševačke Gimnazije), u školi u kojoj sam ponikla kao srednjoškolac i za koju su me vezivale drage uspomene“.


 

Na otvaranju sajma virtuelnih preduzeća

Godine 2004., izabrana sam za direktora škole i ovu funkciju obavljam, neprekidno, punih devetnaest godina. Odgovornost koju sam preuzela na sebe stupanjem na mesto rukovodioca škole, bila je polazna osnova za neprekidno, brižljivounapređivanje vaspitno-obrazovnog procesa i uslova sveukupnog rada škole“.


„Moje ubeđenje da naši učenici i zaposleni zaslužuju najbolje uslove za rad, nije me napuštalo nikada, to je bila moja pokretačka snaga u ostvarenju i realizaciji mnogih projekata“.

„Svaka nova školska godina je novi izazov, nova prilika da se nauči nešto novo, da se istraže nove mogućnosti, da se unaprede postojeći uslovi, da se napravi još jedan korak napred“.


 

„Neprekidno insistiranje na kvalitetu obrazovno-vaspitnog rada, zajedništvu, timskom radu, međusobnoj brizi, poštovanju, razumevanju i saradnji svih aktera školskog života, učinilo je da postanemo škola koja je konkurentna i koja opstaje, uprkos svim problemima sa kojima se suočavamo“.


 

 

 

 

Iz iste rubrike