RTV Brus

Opština Brus raspisala je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

Opština Brus raspisala je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima
12. maja
14:30 2022

Opštinsko veće opštine Brus raspisalo je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine. Mere se sprovode kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji Brusa. Cilj je povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima i unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih ovim putem. Pravo učešća imaju privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja, upisani u registar APR-a, sa neophodnim atestima i dokazom da nisu u stečajnom ili postupku likvidacije.

Predmet Javnog konkursa je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove, kuće i stambene zgrade postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice.
2) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice.
3) зamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela- radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.
4) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.
5) nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Prijave se dostavljaju do 25. maja, poštom na adresu Opštinske uprave opštine Brus. Odluka o izboru direktnih korisnika biće objavljena na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine www.brus.gov.ls.rs.

Iz iste rubrike