RTV Brus

OPŠTINA BRUS – 15 MILIONA DINARA ZA UČEŠĆE U MERAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA ZA 2022. GODINU

OPŠTINA BRUS – 15 MILIONA DINARA ZA UČEŠĆE U MERAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA ZA 2022. GODINU
19. aprila
15:15 2022

Odlukom o učešću u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja u 2022. godini, Nacionalna služba za zapošljavanje odobrila je opštini Brus sredstva u iznosu od 9 miliona dinara, na izdvojenih 6 miliona iz lokalnog budžeta, što ukupno čini 15 miliona dinara. Sredstva su namenjena za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja. Za subvencionisanje zapošljavanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih biće izdvojeno 2 miliona dinara, 11, 5 miliona dinara za samozapošljavanje, dok će za javne radove biti izdvojeno milion i po dinara. Javni pozivi/konkursi za sve navedene mere biće raspisani 9. maja tekuće godine, za javne radove konkurs će trajati 15 dana, za samozapošljavanje mesec dana, dok će za poslodavce konkurs trajati do kraja avgusta. Kada je u pitanju samozapošljavanje od 67 kandidata 8 će finansirati Nacionalna služba za zapošljavanje, a 38 zajedničkom saradnjom lokalne samouprave i Nacionalne službe.

Iz iste rubrike