petak, 23. april 2021.

RTV Brus

Finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2021. godini

Finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja  u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2021. godini
31. marta
12:28 2021

Finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja nastavlja se i u 2021. godini. Jedinice lokalne samouprave mogu nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje podneti zahtev za sufinansiranje aktivnih mera za zapošljavanje. Planirano je finansiranje stručne prakse, pripravništva za mlade sa visokim kao i za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencije za samozapošljavanje i javni radovi. Jedinice lokalne samouprave mogu podneti zahtev za učešće nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje do 05. maja 2021. godine. Sve informacije dostupne su u organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje kao i na sajtu www.nsz.gov.rs.

Iz iste rubrike