RTV Brus

Uspešna 2019. za Društvo MNRL „Pčelica“

01. januara
12:10 2020

U osvrtu na 2019. predsednica Društva MNRL „Pčelica“ u Brusu Danica Džodić naglašava da je godina za nama bila veoma uspešna za zaposlene i korisnike, izrazivši nadu da će u nastupajućoj rezultati biti zapaženiji. Mnogo toga je urađeno ali ćemo se truditi da budemo bolji, kaže Danica Džodić. U godini za nama realizovan je niz raznovrsnih aktivnosti i radionica koje su imale za cilj afirmaciju kreativnog stvaralaštva korisnika „Pčelice“. Ovo je, prema njenim rečima, prilika da članovi Društva usavrše svoja umeća, znanje i veštine, kao i da se učešćem na likovnim konkursima i izložbama aktivno uključe u društveni život lokalne zajednice. Takođe, tokom 2019. organizovana su druženja sa učenicima osnovnih i bruske srednje škole kao i posete predstavnika lokalne samouprave i gradskih ustanova Dnevnom boravku. Posebno je značajna poseta Saveza Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijene omladine Vojvodine, sa ciljem upoznavanja i razmene iskustava srodnih organizacija. Osim izuzetnih uslova, u Društvu nesmetan rad sa korisnicima omogućava i tim stručnjaka – psihologa, defektologa i andragoga. Kada je reč o ciljevima u narednom periodu, u planu je organizovanje poseta porodicama korisnika. Namera je, kaže Danica Džodić, i proširenje aktivnosti u 2020., čime bi se i drugim korisnicima sa teritorije bruske opštine omogućilo uključivanje u rad Dnevnog boravaka.

Iz iste rubrike