RTV Brus

U Brusu održano predavanje iz oblasti poljoprivrede

20. januara
16:16 2022

U organizaciji Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Brus i Poljoprivredne savetodavne stručne službe Kruševac u maloj sali Centra za Kulturu realizovani su, prezentacija aktuelnih mera agrarne politike i predavanje o zaštiti biljnih kultura. Među aktuelnim konkursima Ministarstva poljoprivrede je i Javni poziv za investicije u primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju, a podnošenje zahteva je do 28. februara tekuće godine. Drugi poziv 50 40 10 odnosi se na stočarsku proizvodnju. Minimalna vrednost investicije je 20 hiljada evra u dinarskoj protivrednosti ističe savetodavac PSSS Kruševac Zoran Starinac. Od aktuelnih mera zaštite voćnih kultura u zimskom periodu savetodavac Slađana Rilak izdvaja zaštitu stabala i prskanje voćarskih kultura, kako bi se smanjio infektivni potencijal svih patogenih prouzrokovača bolesti.

Iz iste rubrike