ponedeljak, 4. jul 2022.

RTV Brus

Svetski dan potrošača

Svetski dan potrošača
13. marta
12:08 2020

U celom svetu 15. marta se obeležava Svetski dan potrošača, koji je odlukom Ujedinjenih nacija, ustanovljen 1983. godine. Principi osam potrošačkih prava po direktivama Ujedinjenih nacija uneti su u Zakon o zaštiti porošačkih prava septembra 2005. godine. Novim Zakonom o zaštiti potrošača u Srbiji nadležne organizacije dobile su veća prava, mogućnost da pokreću mere zabrane, zastupaju interese potrošača, i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu. Njime su predviđeni kraći rokovi za rešavanje reklamacija, mogućnost izbora, zamene ili popravke pokvarenog proizvoda, kao i veća ovlašćenja tržišne inspekcije sa ciljem  da se zaštite kupci i osnovna prava potrošača – pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa.

Iz iste rubrike