petak, 23. februar 2024.

RTV Brus

Šta podrazumeva Zakon o pravima boraca

23. februara
13:48 2021

U razgovoru sa Nikolom Zbiljićem, šefom Odseka za društvene delatnosti Brus

Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica usvojenim nedavno u Skupštine Srbije predviđa se nova kategorija korisnika koja nije postojala po dosadašnjim propisima, a to su borci koji su učestvovali u oružanim akcijama 90-tih godina i u ratu 1999. godine. Stupanjem na snagu pomenutog Zakona, svi učesnici poslednjih ratova na prostoru bivše Jugoslavije, prema rečima šefa odseka za društvene delatnosti opštinske uprave Brus Nikole Zbiljića, mogu dobiti status „borca“, a samim tim, na osnovu postojećih kriterijuma, steći i odredjena prava.

Za ovu kategoriju korisnika propisuju se i prava: na poseban penzijski staž, rešavanje stambenih potreba, boračku spomenicu, prioritet u zapošljavanju, naknadu pogrebnih troškova.

Iz iste rubrike