subota, 26. septembar 2020.

RTV Brus

Raspisan konkurs za upis polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku

Raspisan konkurs za upis polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku
26. juna
12:55 2019

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obukuna koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 8. julom 2019. godine. Za potrebe Policijske uprave u Kruševcu konkurs je raspisan za 35 polaznika. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs. Kandidat mora imati završenu srednju školu, u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije, Kriminalističko- policijskog univerziteta (KPU). Neophodno je da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom , da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Iz iste rubrike