RTV Brus

Priprema pčela za zimu

10. septembra
10:25 2021

Za razliku od prethodne ova pčelarska godina neštp je povoljnija ali je prema rečima pčelara Radoja Matića prinos meda ispod proseka. Jedan od razloga su temperaturaturne oscilacije. Matić ističe da je neophodno pčelama obezbediti dovoljnu količinu hrane za predstojeći zimski period, ukoliko za to postoji potreba sva pčelinja društva treba dohraniti šećernim sirupom, i to najkasnije u narednih 10-15 dana. Kako bi pčele sledeće godine obezbedile bolje prinose, treba obratiti pažnju na njihovo trenutno zdravstveno stanje. Ukoliko se pojave bolesti poput američke kuge i krečnog legla, društva odmah treba ukloniti i postupati sa njima u skladu sa propisanim merama, napominje Radoje Matić.

Iz iste rubrike