subota, 4. decembar 2021.

RTV Brus

Obaveštenje o besplatnoj pravnoj pomoći za izbeglice i interno raseljena lica

Obaveštenje o besplatnoj pravnoj pomoći za izbeglice i interno raseljena lica
22. oktobra
13:50 2021

Poštovani,

Dana 28. oktobra 2021. godine, u 10h, pravnici Kancelarije besplatne pravne pomoći koja pruža besplatnu pravnu pomoć izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima po osnovnu sporazuma o readmisiji posetiće Opštinu BRUS.

Pravna pomoć je besplatna i odnosi se na:

1. Izbeglice:

– pružanje pravnih saveta i informacija uz usmeravanje u vezi sa postupcima i nadležnim institucijama i organizacijama značajnim za ostvarivanje prava,

– pravna pomoć u pribavljanju dokumentacije u R. Hrvatskoj i F. Bosne i Hercegovine,

– pravne pomoći u pripremi podnesaka neophodnih u postupcima za ostvarivanje njihovih prava u R. Hrvatskoj i F. Bosne i Hercegovine;

2. Interno raseljena lica:

– pravno savetovanje, upućivanje i informisanje

– pravna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite njihovih radnih, svojinskih i drugih imovinskih prava na Kosovu i Metohiji

– pravna pomoć u pribavljanju relevantne dokumentacije na Kosovu i Metohiji;

– i druga, u vezi sa navedenim, pravna asistencija;

3. Povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji:

– pravno savetovanje, informisanje i usmeravanje

– pravna pomoć pri upisu u matične registre

– pravna pomoć u postupku prijave boravišta/prebivališta

– pravna pomoć u postupku pribavljanja ličnih i ostalih dokumenata značajnih za ostvarivanje njihovih statusnih prava

Sastanci sa korisnicima bi se održali u prostorijama Opštinske uprave – Mala sala, adresa Kralja Petra I broj 120, sa početkom u 10h.

Mole se sva zainteresovana lica kojima je pravna pomoć potrebna da se blagovremeno jave Povereništvu za izbeglice i migracije ili na brojeve telefona Besplatne pravne pomoći 0800/108-208 (besplatna info linija), kao i da u navedeno vreme dođu, kako bi se mogli imati u vidu za sastanak sa pravnim timom.

Iz iste rubrike