nedelja, 31. maj 2020.

RTV Brus

Međunarodni dan porodice

Međunarodni dan porodice
15. maja
15:38 2019

Danas je Međunarodni dan porodice. Brojnim aktivnostima, kojima se promovišu porodica i porodične vrednosti, 15. maj praznuje se širom sveta, od 1993. godine, Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nosilac aktivnosti u ime Vlade, ove godine je Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a slogan manifestacije je „Porodica- moja luka“. Aktivnosti Vlade usmerene su na podršku porodicama u Srbiji, na ekonomsko jačanje porodica i na porodice u riziku od socijalne isključenosti a posebna pažnja posvećena je i borbi protiv nasilja u porodici.

Iz iste rubrike