RTV Brus

JKP „Rasina“ – spremni za zimsku sezonu

13. decembra
14:31 2019

Prema usvojenom Planu održavanja javne rasvete, JKP „Rasina“ Brus će i u 2020. godini biti zaduženo za održavanje oko 4.000 svetlosnih izvora na gradskom i seoskom području i oko 200 km vazdušnih kablovskih vodova na području bruske opštine. Direktor ovog preduzeća Ivan Jeličić ističe da će montaža javne rasvete početi 15. decembra i da će narednom periodu predmet održavanja javne rasvete biti 78 trafostanica, 6 blokova za javnu rasvetu ugrađenih i povezanih van trafo stanice i oko 4000 stubova javne rasvete sa isto toliko svetiljki.

Za sve planirane radove na održavanju i proširenju javne rasvete u 2020. godini predviđeno je 2,2 miliona dinara, od čega 1,5 miliona za tekuće održavanje, pola miliona za proširenje javne rasvete u TC Brzeće do Mramora, dok će za nove merne grupe u Velikoj Grabovnici i u Žunju biti utrošeno 200.000 dinara.

Iz iste rubrike